SKYPARK BATUUDIKESKUSE ÜLDISED SISEKORRAREEGLID  KÜLASTAJATELE

Eeldame, et  Skypark batuudikeskuse külastaja on tutvunud ja nõustunud Skypark batuudikeskusesse sisenedes ning enne atraktsioonide kasutama hakkamist keskuse üldiste sisekorrareeglitega.


Palume kõikidel Skypark batuudikeskuse külastajatel suhtuda teistesse külastajatesse, sealhulgas oma mängukaaslastesse, viisakalt ja käituda vastavalt üldisele heale tavale ning headele kommetele.


Skypark batuudikeskus ei osuta lapsehoiu teenust.

Skypark batuudikeskusei vastuta külastajate võimalike õnnetusjuhtumite eest, kui need on juhtunud külastajate poolt reeglite eiramise tõttu.

Külastaja, kes on haige, ei tohi Skypark batuudikeskuse territooriumile siseneda.

Palume Skypark batuudikeskuse külastajatel jätta üleriided ja jalanõud garderoobi. Skypark batuudikeskuses on välisjalanõudes viibimine keelatud. Palume kaasa võtta sisejalanõud, mis on kummitallaga võimlemissussid või sileda talla või õrna mustriga tennised-tossud. Soovi korral saab Skypark batuudikeskuse külastaja ka jalanõusid üürida.


Väärtuslikud esemed on võimalik jätta kohviku vastas asuvasse hoiukappi.

Suitsetamine, alkohoolsete jookide ning mis tahes muude mõnuainete tarvitamine on Skypark batuudikeskuse ruumides keelatud. Samuti ei ole Skypark batuudikeskusesse lubatud siseneda alkoholi- ega narkojoobes. Skypark batuudikeskuse töötajal on õigus eelkirjeldatud keelatud tegevuse avastamisel paluda külastajal viivitamatult Skypark batuudikeskuse territooriumilt lahkuda. 

Skypark batuudikeskuse külastaja peab Skypark batuudikeskuse töötajat koheselt teavitama sellest kui on juhtunud õnnetus, külastaja on vigastusi saanud või ilmnenud on mis tahes muud ohtlikku, näiteks keskuse reeglite rikkumist, uputust, tulekahju vms.

Palume viia kõik leitud esemed Skypark batuudikeskuse töötaja kätte. Kaotatud esemeid hoiame Skypark batuudikeskuses ühe kalendrikuu.

Palume asetada Skypark batuudikeskuses prügi selleks ettenähtud prügikasti. Pandipakendi märgistusega jäätmed palume panna vastavalt märgitud kasti.

Skypark ruumidesse on keelatud kaasa võtta koduloomi.

Palume kasutada Skypark batuudikeskuse mänge ja muid vahendeid hoolikalt ning heaperemehelikult. SkyPark OÜ vara kahjustamisel või hävitamisel on SkyPark OÜ-l õigus nõuda kahju täies ulatuses hüvitamist.

Palume Skypark batuudikeskuse külastajal hoolikalt jälgida oma isiklikke asju (kott, mobiiltelefon, võtmed jne). SkyPark OÜ ei vastuta külastaja isiklike asjade, sealhulgas väärisesemete kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest. SkyPark OÜ ei vastuta garderoobi ja hoiukappi jäetud külastajate asjade eest.

Skypark batuudikeskuses on videovalve. Lapsevanem või muu lapsega kaasas olev lapse eest vastutav isik annab Skypark batuudikeskusesse sisenedes nõusoleku enda ja lapse jälgimiseks SkyPark OÜ videokaameratega ja videoülekannete kättesaadavaks tegemiseks Skypark batuudikeskuse koduleheküljel.
 
Skypark batuudikeskuses on lubatud pildistada. Lapsevanem või muu lapsega kaasas olev lapse eest vastutav isik annab Skypark batuudikeskusesse sisenedes nõusoleku enda ja lapse pildistamiseks Skypark batuudikeskuse ja teiste batuudikeskuse külastajate poolt ning fotode kättesaadavaks tegemiseks Skypark batuudikeskuse koduleheküljel.

PEORUUMIDE ÜÜRIMINE
  
 
Õhu Ruumi, Tähtede Allee, Maagia Maailma ning Labürindi peoruumi üürihind sisaldab 15 batuudikeskuse pääset-käepaela, mis tagab peo jooksul kõikide atraktsioonide kasutamise võimaluse Skypark batuudikeskuses. Rõdu hind sisaldab 20 pääset-käepaela.
 
Juhul kui peol osaleb rohkem külalisi, kes soovivad kasutada atraktsioone ning hüpata batuudil, tuleb osta lisapilet. Lapsevanemad, kes ise atraktsioone ei kasuta, käepaela omama ei pea.

Peoruumi broneerimishind sisaldab peoruumi kasutamise võimalust vastavalt eelnevalt broneeritud ajale. Peoruumi ettevalmistusaeg on 15 minutit. Peo lõppedes palume ruumi viivitamatult koristada ning õigeaegselt vabastada (eraldi koristusaega ei ole), et meeskond saaks ruumi järgmiseks peoks ette valmistada.
 
Mis tahes peoruumide üürimisega kaasnevate lisateenuste kinnitamine toimub telefoni või elektronposti (meili) teel.

Palume külastajatel kaasa võtta sisejalanõud, milleks sobivad kas võimlemissussid või kummitallaga jalanõud, mis on sileda talla või õrna mustriga. 

Peoruumis on mikrolaineahi, veekeetja, kohvimasin ja ühekordsete nõude komplekt 15le (taldrikud, topsid, kahvlid, koogitaldrikud, koogilusikad ning salvrätikud). Rõdul on komplekt 20 külastajale. Tarbitavad toidud ja joogid võivad külastajad peoruumi kaasa võtta.

Kohviku töötaja käest saab vajadusel küsida peoruumis kasutamiseks vaase, kausse, kandikuid, tordilabidaid, nuga ja morsikanne. Külmkapi kasutamise vajadusel palume pöörduda kohvikutöötaja poole.


Peoruumist toiduga väljumine on keelatud, sest see võib kahjustada SkyPark OÜ vara. SkyPark OÜ-l on õigus nõuda kahju täies ulatuses hüvitamist, eelkõige toiduga kahjustatud vara taastamise väärtuses.
SkyPark OÜ ei osuta lapsehoiu teenust, seega ei vastuta peol viibivate laste eest ega teosta laste üle mis tahes järelevalvet. Lapsed on lapsevanema või peoruumi broneerinud isiku vastutusel, kaasa arvatud juhul, kui peo viib läbi peojuht. Turvalisuse tagamiseks palume lapsevanematel jälgida kõigi peol viibivate laste tegevust.

Peoruume on võimalik broneerida kuni 3 kuud ette.
Eduka broneerimisel saadetakse broneeringu tegijale automaatselt broneeringu kinnitus sisestatud e-posti aadressile. Juhul kui e-kirja (meili) ei tule, palume kindlasti Skypark batuudikeskusega koheselt ühendust võtta telefoni teel, helistades numbrile 656 8400.

Broneeringu eest tasumine:

Broneeringut teostades saate valida, kas tasute üüritasu ettemaksu või koheselt kogu üürisumma. Üürisumma suurus sõltub üüritavast peoruumist ja peo toimumise nädalapäevast. Tasudes üüritasu ettemaksu, on võimalik ülejäänud üüritasu maksta Skypark batuudikeskuses kohapeal peole saabudes kas sularahas või pangakaardiga peo toimumise päeval.

Juhul kui klient tühistab peoruumi broneeringu 14 kalendripäeva enne planeeritud üritust, tagastatakse kliendile tasutud ettemaks täies ulatuses. Juhul kui broneeringu tühistamine toimub vähem kui 14 kalendripäeva enne ürituse algust, jääb tasutud üüritasu summa deposiiti, mida on võimalik kasutada 1 kalendriaasta jooksul alates broneeringu üüritasu SkyPark OÜ arveldusarvele laekumise päevast.

Üüritasu on võimalik tasuda kas pangalingi kaudu või ülekandega. Pangalingi kaudu saavad tasuda SEB, SWEDBANK või NORDEA kliendid. Kliendid, kellel ei ole SEB, SWEDBANK või NORDEA arveldusarvet, saavad tasuda ülekandega. Kasutades ülekande võimalust, kuvatakse SkyPark OÜ pangarekvisiidid broneeringu lõpus ning saadetakse automaatselt ka kliendi elektronpostkasti (meilile).
 
Ülekandega ei saa broneeringut teostada juhul, kui peoruumi broneeringu tegemisest kuni ürituse toimumiseni on vähem kui 7 kalendripäeva.

Juhul, kui üüritasu ülekandega tasumisel makse ei laeku 3 (72 tundi alates broneeringu teostamisest) kalendripäeva jooksul (kaasa arvatud puhkepäevad ning riiklikud pühad), kustub broneering automaatselt.
 
SkyPark OÜ ei vastuta broneeringu kustumisest tuleneda võivate kahjude eest.

LASTEKESKUS


Turnimisatraktsioon on mõeldud igas vanuses lastele. Lapsevanem või lapse eest vastutav isik määrab iseseisvalt lapse sobilikkuse seal mängimiseks ning ühtlasi vastutab tema turvalisuse eest.

Lastekeskusesse pääsemiseks peab kassast ostma lastekeskuse pileti, mis sisaldab kõiki keskuse atraktsioone, välja arvatud batuudimaastik. Batuudikeskuse päevapilet sisaldab juba pääsu lastekeskusesse. Lastekeskuse pilet kaotab Skypark batuudikeskuse ruumidest väljudes kehtivuse.

Lastekeskuses soovitame kanda pikkade varrukatega särki, pikki pükse ning kummitallaga sokke või sisejalanõusid.

Palume eemaldada atraktsiooni kasutaja riietelt kõik asjad, mis võivad kahjustada mingil viisil teisi kaasmängijaid ja/või atraktsioone- näiteks vööd, võtmehoidjad, prillid, pastapliiatsid, kellad, juuksenõelad, ehted. Eelloetletud esemed võivad kriimustada külastajat ennast või teisi mängijaid, samuti võib nendega atraktsioonide külge kinni jääda.

Turnimislinnaku väliskülgedel ronimine ei ole lubatud, samuti ei ole lubatud üles ronida liuradade laskumistest.

Palume turnimisatraktsioonidele ega batuudile mitte minna söögi (kaasa arvatud näts) või joogiga.

BATUUDIMAASTIK - “ENNE KUI HÜPPAD” MEELESPEA

Batuudikeskuse päevapileti käepael tagab kõikide atraktsioonide, kaasa arvatud batuudimaastikul hüppamise piiramatu kasutusõiguse. NB! Käepael kaotab Skypark batuudikeskuse ruumidest lahkumisel kehtivuse.

Tegevust Skypark batuudikeskuse batuudil koordineerib vajadusel Skypark batuudikeskuse batuudimeister või treener, kellel on õigus piirata inimeste arvu ning vajadusel korraldada inimeste liikumist.

Iga külastaja vastutab ise selle eest, et batuudikeskuse Skypark poolt pakutavad tegevused on sobivad ja vastavuses tema füüsiliste võimete ja tervisliku seisundiga.

5 aastased ja nooremad lapsed peavad batuudil viibima üksnes koos vanemaga või last Skypark batuudikeskuses saatva isikuga. SkyPark OÜ ei kontrolli, kas last Skypark batuudikeskuses saatev isik on selleks lapsevanema poolt volitatud.

Hüppama minnes palume mitte jätta asju (telefonid, võtmed jms) taskusse. Esemed võivad kahjustada batuuti või külastajat ennast ning kaduda porolooni basseini. Palume mitte minna batuudile ehete (sõrmused, kõrvarõngad, nabarõngad, ketid, käekellad jms), joogi ja söögiga, kaasa arvatud näts.
 
Prillide kandmine hüppamise ajal ei ole soovitatav.
 
Palume mitte tirida ja rippuda kollaste pehmenduste küljes. Palume mitte hüpata tahtlikult batuudi kollastele pehmendustele ning istuda batuudipehmendustel.

Puhkamiseks palume batuudilt lahkuda.

Palume mitte hüpata mitmekesi korraga ühel batuudil ega hüpata võrkudesse või neid tirida.

Batuudimaastikul on keelatud kahekordsed saltod, välja arvatud saltod poroloonauku. Keelatud on hüppamine üle kaaslase.

Porolooni basseini palume maanduda jalad, selg või kõht ees. Basseini ei tohi hüpata enne kui eelnev hüppaja on sealt lahkunud. Porolooni basseini hüpates veendu, et keegi hüppajatest ei ole porolooni basseinis või sinna hüppamas.

Keelatud liikumised ja hüpped võivad olla lubatud ainult Skypark batuudikeskuse treeneri juhendamisel toimuvates spetsiaaltreeningutes.

Palume mitte loopida poroloonkuubikuid august välja.

Keelatud on hüpata samale batuudile, kus on teine külastaja juba ees, kuivõrd see võib viia teise hüppaja tasakaalust välja ja olla ohtlik mõlemale külastajale.

Skypark batuudikeskuse sisekorra reeglite mittejärgimisel või muul mõjuval põhjusel võib batuudimeister paluda reegleid rikkunud külastajal viivitamatult Skypark batuudikeskusest lahkuda, seejuures puudub külastajal võimalus lahkumisest keelduda.

Skypark batuudikeskuse kõigil töötajatel on õigus paluda lahkuda külalisel, kes ei järgi külastajate meelespeas välja toodud punkte.

Skypark batuudikeskuse töötajad on meeleldi nõus meelespeas olevaid punkte selgitama. Küsimuste või probleemide korral palume koheselt pöörduda Skypark batuudikeskuse töötaja poole. Oleme lahkesti nõus aitama!
 

 

E. 17. dets T. 18. dets K. 19. dets N. 20. dets R. 21. dets L. 22. dets P. 23. dets
E. 24. dets T. 25. dets K. 26. dets N. 27. dets R. 28. dets L. 29. dets P. 30. dets
E. 31. dets T. 1. jaan K. 2. jaan N. 3. jaan R. 4. jaan L. 5. jaan P. 6. jaan
E. 7. jaan T. 8. jaan K. 9. jaan N. 10. jaan R. 11. jaan L. 12. jaan P. 13. jaan
Confirm booking